لطفا مدارک جواز کسب را در قالب pdf یا zip ارسال نمایید.